En el menú desplegable tenéis toda la información de la Escuela de Pelota. Mano, pala y otros apuntes de interés.

Menu destolesgarrian agertzen da Pilota Eskolari buruzko informazioa. Eskuz, palaz eta beste gauzak interesgarriak ere bai.